INFORMASJON OM VEG OG TRAFIKKFORHOLD

Vegmeldingstjenesten har landsdekkende oversikt over veg­, føre­ og trafikk­ forhold, samt opplysninger om avstander, vegruter og ferjer. Hvis du kjører et tyngre kjøretøy, kan du også få aksellastopplysninger.
Vegtrafikksentralen på tlf. 175. Fra utlandet: +47 22 07 30 00. www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/reiseinformasjon/trafikkmeldinger

BILBELTER: Det er påbudtå bruke sikkerhetsbelter. Det gjelder også i baksetet hvis belter er montert. 

BARNE- SIKRING: Barn skal sikres i bil. Barn under 4 år skal ha eget sete eller sikkerhetsnett (baby i bag). Barn over 4 år kan bruke bilens belter eller eget sete. 

MØNSTERDYBDE: Det skal være mini­ mum 1,6 mm mønsterdybde for sommerdekk og minimum 3,0 mm for vinterdekk. 

VINTERDEKK: Om vinteren er det generelt ikke tillatt å kjøre med sommerdekk. Man kan kjøre med vinterdekk med eller uten pigger. Helårsdekk kan også brukes. Bruk av piggdekk er tillatt fra 1.11 til første mandag etter 2. påskedag. I Nordland, Troms og Finnmark er piggdekk tillatt i perioden 15.10 til 1.5. Dersom vær­ og føreforhold krever det, er det tillatt å bruke piggdekk også utenom disse periodene. Hvis det settes piggdekk på en bil under 3,5 tonn totalvekt, må det være piggdekk på alle fire hjul. 

KJETTINGER: Et kjøretøy på 3,5 tonn eller mer skal ha med seg kjettinger tilpasset kjøretøyets hjul, hvis det kan forventes snø eller isdekke på vegen. 

ALKOHOL OG ANNET BERUSENDE ELLER BEDØVENDE MIDDEL: Det er ikke tillatt å føre motorvogn i påvirket tilstand. Større konsentrasjon av alkohol i blodet enn 0,2 promille regnes i alle tilfelle som påvirket tilstand. 

RASTEPLASSER: Disse er beregnet til rasting, dvs kortere opphold. Hold orden på rasteplassen. Camping bør foretas på campingplassene. 

FJELLOVERGANGER: Ved passering av fjelloverganger o.l. vil det ofte være lange strekninger med nedoverbakker.

FARTSGRENSER

Personbiler, motorsykler og bobiler:

Uten tilhenger

I tettbygd strøk 50 km/t
Utenfor tettbygd strøk 80 km/t
Gjeldene fartsgrenser på motorvei er fra 90 km/t til 110 km/t ***

* Motorvogn som har tilhenger eller campingvogn uten bremser, kan maksimalt kjøre i 60 km/t selv om skilt viser høyere hastighet.

** Motorvogn som har tilhenger med bremser eller campingvogn, kan maksimalt kjøre i 80 km/t selv om skilt viser høyere hastighet.

*** Bobil med tillatt totalvekt inntil 7,5 tonn kan maksimalt kjøre i 110 km/t selv om skilt viser høyere fartsgrense.

SPESIELLE FERDSELSREGLER

KJØRELYS, VARSELTREKANT OG NØDBLINK: Det er påbudt å kjøre med nærlys hele døgnet. Alle biler skal ha varseltrekant og nødblink. 

Bremsene kan lett gå varme. Kjør derfor på et lavt gir (det samme som du ville brukt ved kjøring opp bakken). Det gjør at du slipper å bremse så mye og bremsene blir ikke så fort varme. Ved kjøring opp store stigninger jobber bilen hardt, og du bør følge med på temperaturmåleren i bilen. Motoren kan fort begynne å koke.

RISIKO FOR KØDANNELSER

I forbindelse med arbeids­ og skoleferiene i juni, juli og august forventes det tett trafikk og kødannelser ved ferjeleier. I samme tidsrom er det også risiko for kødannelser på E18 – særlig fredag ettermiddag fra Oslo og hele søndag til Oslo.

VED ULYKKER OG UHELL

NØDTELEFON: På høyfjellsvegene og i tunneler er det satt opp nødtelefoner. De fleste steder i Norge kan man få hjelp ved følgende telefonnumre: 

BRANN: 110
POLITI: 112

AMBULANSE: 113

Andre telefonnumre kan fås på nummeropplysningen tlf. 1881/1880.

BILBERGING

Dersom du har behov for bilberging eller teknisk assistanse til bilen kan du ringe følgende tlf. numre hele døgnet:

NAF: +47 23 21 31 00

FALCK: 02 222

VIKING:06 000

Statens vegvesen, Vegdirektoratet Fra utlandet: +47 22 07 30 00 Internett: www.vegvesen.no