Hoteller som er stjernemerket av Norsk Hotellklassifisering leverer hva du forventer. For at du trygt skal kunne kjøpe en konferanse eller en overnatting er hotellene klassifisert ut i fra standard og nivå på tjenestene. Et 3-stjerners hotell dekker de fleste behov. Vil du ha noe ekstra, velger du et Superior-tilbud eller går opp en stjerneklasse. Går du ned en klasse, er et 2-stjerners tilbud økonomiutgaven. Det velger du når du prioriterer opplevelser fremfor overnatting.

Hoteller som er klassifisert av Norsk Hotellklassifisering har alle godt vedlikehold og en høy rengjøringsstandard. Du kjøper trygt hos hoteller som er stjernemerket av Norsk Hotellklassifsering.

Hotellklassifisering er et vinn-vinn system for forbrukere og hotell. I en digital verden hvor reisende foretar betydelige innkjøpsbeslutninger på nett, vil en objektiv tredjeparts informasjon om produktet hjelpe å sette realistiske forventninger til overnattingsfasilitene og servicenivå.