Det finnes vel 500 frittstående hoteller i Norge. Mange ligger i distriktene og er utsatt for konkurranse fra de store hotellkjedene og går under radaren for offentlige innkjøpsordninger.

I motsetning til kjedehotellene som synliggjør sin kvalitet og standard gjennom merkevarebygging, har ikke de frittstående et tilsvarende verktøy for å synliggjøre sin standard. Norsk hotellklassifiserings stjernemerking er et svar på det. Stjernene forteller hvilken standard hotellet har og at hotellet arbeider aktivt for å innnfri denne standarden. Stjernemerkingen øker hotellenes konkurransekraft fordi stjernene gir mindre usikkerhet for kunden når hotell skal velges.

De fleste bookingportalene bruker stjerner som sorteringskriterie. I mange tilfeller er ikke disse stjernene fastsatt av en uavhengig tredjepart, men av hotellet eller bookingportalen. Det svekker stjernenes troverdighet.

Norsk hotellklassifisering har over 12 års erfaring med klassifisering av hoteller og våre partnere jobber også med kvalitetssikring av andre deler av norsk reiseliv. Stjernemerkede hoteller blir markedsført gjennom klassifisering.no og reiseportalene travelbusiness.no og opplevelsen.no